ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

เรื่อง ผลการสอบภาค 2 สมัยที่ 63 ปีการศึกษา 2553


รายชื่อผู้สอบผ่านกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รายชื่อผู้สอบผ่านกลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผลการสอบได้จัดทำเป็นไฟล์ฟอร์แมท PDF ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat reader ก่อนหรือ Download ได้ที่นี่

สิ่งที่ควรรู้ อ่านคำแนะนำได้ที่นี่ Click

- คำนำหน้า, ชื่อ , นามสกุล ผิด ติดต่อแก้ไขที่แผนกสอบไล่ ชั้น 4 ด่วน ภายในวันที่ 19 พ.ค.2554
- ลงทะเบียนสอบปากเปล่า(เฉพาะผู้ที่สอบผ่าน 4 กลุ่มวิชา) ภายในวันที่ 2 - 19 พ.ค.2554 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์เข้าสอบ
  และ ให้นำรูปถ่ายสวมครุยเนติบัณฑิตขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปและเงินค่าใบรับรองจำนวน 50 บาท มาในวันลงทะเบียนสอบปากเปล่าด้วย

- สอบปากเปล่าครั้งที่ 2/63 วันที่ 29 พ.ค.2554
- ยื่นคำร้องขอดูสมุดคำตอบ 2/63 (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่านเท่านั้น) วันที่ 2 - 19 พ.ค.2554
- กำหนดดูสมุดคำตอบ ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 ในวันที่ 10 มิ.ย.2554 เวลา 13.00 - 15.00 น. (วันเดียวเท่านั้น)
- ปิดทำการวันที่ 20 - 22 พ.ค.2554

เวลาทำการของแผนกสอบไล่
- วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.
- วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

ประกาศผลคะแนนสอบเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัย 63 เป็นรายข้อ   

 

Copyright 2002 TheThaiBar.Thaigov.net All rights reserved
32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
0-2887-6834,0-2887-6835,0-2887-6837,0-2887-6840 โทรสาร 0-2887-6839