ประกาศผลคะแนนการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิตเป็นรายข้อ
ภาค 2 สมัยที่ 63 ปีการศึกษา 2553
   
     
   
     
เลขประจำตัวสอบ       
   
     
   
     
หมายเหตุ ระบุเลขประจำตัวสอบ แล้วคลิกปุ่มตกลง
   
     
Copyright 2002 ThaiBar.Thaigov.net All rights reserved